Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Dohoda o sporných nárokoch - vzor

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Podľa § 32 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. účastníci si môžu upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch, ktorá musí byť písomná, inak je neplatná. Nárok je potrebné uspokojiť na mieste ustanovenom týmto zákonom alebo dohodou účastníkov. Ak nie je miesto plnenia takto určené, je ním bydlisko alebo sídlo toho, čí nárok sa má uspokojiť. Ak nie je lehota uspokojenia nároku ustanovená právnym predpisom alebo ak nie je určená v rozhodnutí alebo dohodnutá, musí sa nárok uspokojiť do siedmich dní odo dňa, keď o uspokojenie oprávnený účastník požiadal.

Dohoda o sporných nárokoch

uzatvorená v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

medzi účastníkmi:

 

Zamestnávateľom (uviesť konkrétne údaje o zamestnávateľovi):

Obec: 

Adresa:                                             

(ďalej ako „Zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnancom:

Meno, priezvisko:                  

Trvale bytom:                        

Dátum narodenia:                 

Číslo účtu zamestnanca:       

(ďalej ako „Zamestnanec“)

 

<

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.