Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Prácou nadčas v zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) rozumieme prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávanú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Zákonník práce rozlišuje výkon nariadenej práce nadčas a výkon dohodnutej práce nadčas.

Prácu nadčas zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť, ak sú splnené podmienky ustanovené Zákonníkom práce, t. j. dohodou so zamestnancom o prípadnom zvýšení zákonného limitu nadčasovej práce ročne. Výkon práce zamestnanca mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, ktorá nebola zamestnávateľom nariadená, resp. dohodnutá, sa nepovažuje za prácu nadčas.

Zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na výkone práce nadčas nad rozsah 150 hodín ročne o ďalších 250 hodín. Celkovo tak môže zamestnanec formou práce nadčas ročne odpracovať až 400 hodín ročne.

Takáto dohoda môže byť samostatná, resp. môže byť priamo dohodnutá ako dodatok k pracovnej zmluve. Zákonník práce nepredpisuje formu tejto dohody, teda môže byť uzatvorená písomne, ale aj ústne. Avšak v záujme unesenia dôka

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.