Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Potvrdenie zamestnávateľa - zamestnanec nemôže vykonávať prácu z domu

Kategória: Vzory Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať prácu z domu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania podľa uznesenia vlády SR.

Od 3. marca 2021 sa musia zamestnanci, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, preukazovať potvrdením zamestnávateľa. Na preukázanie skutočnosti, že na zamestnanca sa nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu je potrebné, aby zamestnávateľ vydal zamestnancovi potvrdenie o tom, že zamestnanec nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Uznesenie neurčuje vzor takéhoto potvrdenia. Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.