Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného času

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom rôzne výhody, benefity. Medzi najčastejšie patrí napr. prispievanie na stravovanie vo väčšej miere než upravuje legislatíva, prispievanie na kultúru, či zavedenie pružného pracovného času.

Pružný pracovný čas je medzi zamestnancami populárny, lebo zamestnanec si sám zvolí začiatok alebo aj koniec pracovného času v jednotlivých dňoch v rámci časových úsekov určených zamestnávateľom (voliteľný pracovný čas). Medzi dva úseky voliteľného pracovného času je vložený časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku (základný pracovný čas).

Pružný pracovný čas oceňujú viacerí zamestnanci najmä z dôvodu, že im pomáha skĺbiť pracovný život so súkromným, t. j. hlavne starostlivosť o rodinu a jej potreby. Uplatňovanie pružného pracovného času tak predstavuje zlepšenie pracovných, ale aj iných životných podmienok zamestnancov.

Zamestnanec si sám slobodne volí začiatok svojho pracovného času v ten-ktorý pracovný deň, ale tak, aby bol splnený mesačný fond v danom kalendárnom mesiaci, t. j. aby v rozhodujúcom období odpracoval tzv. prevádzkový čas. 

Pojem „prevádzkový čas“ definuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v § 88 ods. 4 ako celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom.

Rozhodujúcim obdobím, v ktorom sa uplatňuje pracovný čas, pritom v zmysle § 88 ods. 5 Zákonníka práce môže byť:

  • pracovný deň,
  • pracovný týždeň,
  • štvortýždňové pracovné obdobie alebo
  • iné pracovné obdobie.

Pružné pracovné obdobie

Ustanovenie § 88 ods. 5 Zákonníka práce dáva možnosť zaviesť pružný pracovný čas najmä ako:

  1. Pružný pracovný deň, t. j. denný pružný pracovný čas. Pri pružno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.