Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Smernica o pravidlách vykonávania práce z domu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 5/2020

Zavedenie home office pre viac zamestnancov (prípadne pre celý obecný/mestský úrad) nie je také jednoduché a ide o určitý proces, ktorý so sebou prináša povinnosti pre zamestnávateľa i zamestnanca, a to nielen v oblasti výkonu práce, prideľovania práce, ale v neposlednom rade i v oblasti ochrany osobných údajov.

Zamestnávateľ by preto pred uplatnením tohto inštitútu mal prijať aspoň základné interné predpisy o podmienkach výkonu takejto práce, kde definuje základné práva a povinnosti zamestnancov, bezpečnosť ochrany osobných údajov a pod., preto vám prinášame jednoduchý vzor takéhoto predpisu:

Vzor


Číslo smernice: ......./202x

Platnosť smernice: od xx. xx. 202x

Účinnosť smernice: od xx. xx. 202x

Článok 1

Úvodné ustanovenia

  1. Táto smernica upravuje podmienky vykonávania práce z domu, tzv. home office, práva a povinnosti zamestnancov pri vykonávaní práce z domu.
  2. Zamestnanci môžu prácu z domu vykonávať, ak:
    • to umožňuje druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva,
    • sa na tom dohodol zamestnávateľ so zamestnancom, alebo to nariadil zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.,
    • ide o ojedinelé prípady (napr. zdravotné či rodinné dôvody) alebo ak je to nevyhnutné kvôli ochrane života a zdravia zamestnancov (napr. pandémia, mimoriadna situácia a pod.).
  3. Prácu z domu v individuálnych prípadoch môže zamestnancovi nariadiť, resp. so zamestnancom dohodnúť jeho vedúci zamestna
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.