Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Žiadosť o vrátenie preplatku mzdy

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žiadosti o vrátenie preplatku mzdy

V zmysle § 222 Zákonníka práce sa za plnenie bez právneho dôvodu považuje akékoľvek plnenie, na ktoré nevznikol zamestnancovi alebo zamestnávateľovi právny nárok. V prípade, ak dôjde zo strany zamestnávateľa k vyplateniu vyššej mzdy, na akú má zamestnanec nárok, a zamestnanec vie alebo na základe okolností vyplatenia vyššej mzdy by mal predpokladať, že ide o nesprávne určenú alebo omylom vyplatenú sumu, má zamestnávateľ nárok uplatniť si u zamestnanca nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Nárok zamestnávateľa na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí v lehote do troch rokov, odkedy zamestnanec prijal omylom vyplatenú sumu.

V snahe predísť súdnemu konaniu vo vzťahu k uplatneniu nároku zamestnávateľa je vhodné najskôr zamestnanca požiadať o dobrovoľné vrátenie nesprávne alebo omylom vyplatenej sumy.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.