Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

13. dôchodok: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia treba stihnúť do 5. júna

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v júli 2022. Na zmenu termínu výplaty dávky sa už v týchto dňoch intenzívne pripravuje a pre dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, v predstihu pripravila elektronický formulár na oznamovanie sumy dôchodku z cudziny. O tohtoročnej skoršej výplate 13. dôchodku a jej posune z novembrového na júlový termín rozhodla v stredu Národná rada SR. Príslušný zákon ešte čaká na podpis prezidentky SR a publikovanie v Zbierke zákonov.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok dôchodcom automaticky, bez osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v júli 2022 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

Ak dôchodca poberá dôchodok aj od platiteľa dôchodku so sídlom v zahraničí, sumu tohto dôchodku je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť skôr, a to do 5. júna 2022. Postup na oznámenie je pohodlný, bez potreby osobnej návštevy pracoviska Sociálnej poisťovne. Dôchodca na to môže využiť formulár Oznamovanie dôchodku zo zahraničia (e-formulár), ktorý je už v súčasnosti dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Použitie a vyplnenie e-formulára je jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a e-formulár odoslať Sociálnej poisťovni.

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vyplnenia alebo odoslania e-formulára je možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu telefonicky alebo e-mailom (cez Formulár pre otázky). Telefonicky možno kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne – zo zahraničia volajte na telefónne čísla +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 906 171 020 a zo Slovenskej republiky na bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 alebo 0800 500 599.

Suma 13. dôchodku sa nemení a bude v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Presnú sumu 13. dôchodku, v akej sa v júli 2022 vyplatí, si budú môcť seniori tiež zistiť v predstihu. Sociálna poisťovňa pre nich už tradične pripravuje kalkulačku na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebehu júna 2022 na svojej webovej stránke a verejnosť na to včas upozorní.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.