Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ak študent-sirota dosiahne 26 rokov, nárok na sirotský dôchodok mu zaniká

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Pre poberateľov sirotských dôchodkov, ktorí študujú a tým sa pripravujú na budúce povolanie, je limitujúcim faktorom pre uznanie nároku na tento druh dôchodku vek. Sirotský dôchodok môže študent poberať do veku maximálne 26 rokov. To znamená, že ak aj ďalej študuje po dosiahnutí tohto veku, nárok na výplatu sirotského dôchodku mu zaniká.

Výška sirotského dôchodku je 40 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa, ktorého smrťou mu vznikol nárok.

K 30. júnu tohto roka vyplácala Sociálna poisťovňa 20 093 sirotských dôchodkov. Za prvých šesť mesiacov 2020 eviduje 1 089 došlých žiadostí o tento typ pozostalostného dôchodku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.