Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako požiadať o dôchodkovú dávku bez návštevy pobočky SP počas koronakrízy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

(skrátený návod)

 1. Elektronicky cez webovú stránku Sociálnej poisťovne v časti Rezervačný systém označiť druh dôchodku, ktorý potrebuje žiadateľ vybaviť a elektronicky sa zaevidovať priamo na zvolenej pobočke (e-mailom) cez tento systém; alebo
 2. Vyplniť tlačivo na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok a vyplnené ho zaslať buď cez e-schránku, alebo e-mailom alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca: Kontakty – pobočky; alebo
 3. Vyplnené tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok vhodiť do schránky osobne v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách: Otváracie hodiny pobočiek SP.

Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne.

Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľovi o dôchodok je potom nasledovný:

 1. Zamestnanec pobočky žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje.
 2. Zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok individuálne kontaktuje za účelom prípravy žiadosti o dôchodok.
 3. Po kompletnej príprave žiadosti o dôchodok zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov“.
 4. Najneskôr do šiestich pracovných dní zamestnanec pobočky žiadateľa opätovne kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultoval s ním prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.

 5. Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec pobočky s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy si príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.
 6. V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. pasom. Zamestnanec mu vysvetlí ďalší postup. Žiadateľ dostane žiadosť o dôchodok, ktorú vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.
 7. Následne pobočka kompletnú žiadosť o dávku zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie.
 8. Po posúdení všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky vydá Sociálna poisťovňa, ústredie, rozhodnutie o dôchodku, ktoré poštou alebo do e-schránky doručí žiadateľovi.

Upozornenie: Zamestnanec pobočky komunikuje s inou osobou vtedy, ak má žiadateľ o dôchodok zákonného zástupcu alebo súdom určeného opatrovníka alebo je žiadosť spisovaná inou osobou pre lekárom potvrdený nepriaznivý zdravotný stav žiadateľa o dôchodok.

Ak žiadateľ o dôchodok požiada o oprávnenú úpravu žiadosti o dôchodok, zamestnanec pobočky ju opraví, vytlačí a ďalej postupuje tak, ako je vyššie uvedené (body 1 – 8 Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľovi o dôchodok).

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.