Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako ukončiť pandemickú PN a OČR: PN ukončí lekár, pri OČR už poistenec nepošle Čestné vyhlásenie

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Pandemickú práceneschopnosť (PN) z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 ukončuje vždy ošetrujúci lekár. Poistenec musí kontaktovať lekára (najlepšie telefonicky) a ten podľa jeho zdravotného stavu posúdi, či práceneschopnosť ešte trvá alebo ju možno ukončiť. Lekár v tlačive o práceneschopnosti vyznačí dátum ukončenia PN a toto tlačivo sám pošle do pobočky Sociálnej poisťovne. Poistenec teda žiadne tlačivo ani formuláre Sociálnej poisťovni nezasiela. Po spracovaní údajov od lekára Sociálna poisťovňa prestane dávku pandemické nemocenské vyplácať automaticky - od dátumu, ktorý lekár uviedol ako deň ukončenia práceneschopnosti.

Poistenec nemusí Sociálnej poisťovni zasielať žiadne oznámenia ani v prípade ukončenia poberania dávky pandemické ošetrovné (OČR). Vyplácanie dávky sa zastaví automaticky vtedy, ak poistenec koncom mesiaca do Sociálnej poisťovne nezašle formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom dovtedy vyznačoval počet dní starostlivosti o dieťa/iného príbuzného, za ktoré si uplatňoval nárok na pandemickú OČR. Ak Čestné vyhlásenie poistenec nedoručí, Sociálna poisťovňa mu už za daný mesiac pandemickú OČR nepošle a jej poberanie je tak automaticky ukončené.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.