Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako zamestnávateľ požiada o prístup k elektronickým službám SP bez návštevy pobočky počas koronakrízy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

(skrátený návod)

  1. Zaslať Dohodu o používaní elektronických služieb SP pre odvádzateľov poistného do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne buď poštou, cez e-schránku alebo vložiť osobne do schránky v priestoroch pobočky.
  2. Ak chce zamestnávateľ elektronickou komunikáciou s pobočkou Sociálnej poisťovne poveriť/splnomocniť inú osobu (napr. mzdovú účtovníčku), splnomocnenie je možné poslať aj bez overenia do pobočky buď poštou, e-mailom, cez e-schránku alebo vložiť do schránky v priestoroch pobočky; overené splnomocnenie je ale potrebné predložiť dodatočne. Bezpečnostnú otázku a odpoveď môže zamestnávateľ zaslať e-mailom.
  3. Sociálna poisťovňa následne zašle zamestnávateľovi GRID kartu, slúžiacu na využívanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne, poštou doporučene do vlastných rúk.

Tento postup slúži predovšetkým na prvotné prihlasovanie zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, ktorý začína zamestnávať svojich prvých zamestnancov a nemá ešte zriadený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne. V súčasnej problematickej situácii môže Registračný list zamestnávateľa (RLZ) zaslať do Sociálnej poisťovne buď poštou, cez e-schránku alebo osobne vhodiť do schránky v priestoroch pobočky. Môže dočasne priamo pobočke nahlásiť potrebné identifikačné údaje aj telefonicky (IČO, SK NACE, typ vlastníctva, právna forma, deň splatnosti, štatutárny zástupca, nástup 1. zamestnanca do práce), avšak dodatočne je potrebné doložiť RLZ. Ide o povinné údaje z tlačiva RLZ, na základe ktorých pobočka zamestnávateľa prihlási a pridelí mu variabilný symbol (údaj potrebný pre zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne). Pobočka zaeviduje zamestnávateľa a potrebné informácie mu zašle do e-schránky zriadenej na ÚPVS, mailom alebo poštovou prepravou.

V prípade potreby kontaktujte pobočky: Kontakty – pobočky, resp. kontakty na e-mailové adresy pobočiek tu: E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.