Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako zasielať zoznamy dochádzky detí a prítomných fyzických osôb

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Novela zákona o sociálnom poistení od 23. septembra 2020 priniesla zmenu aj pri zasielaní zoznamov škôlkarov a školákov. Príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese (podľa predošlej legislatívy to bolo naopak – úrady nahlasovali Sociálnej poisťovni zoznamy detí, ktoré do školy/škôlky chodili). Prvé zoznamy „neúčasti“ zašlú školy okresným úradom v sídle kraja do 3. októbra 2020 za mesiac september 2020. Vzor zoznamov neprítomných pre školy a škôlky TU.

Zoznamy detí, ktoré sa nezúčastnili na výchovno-vzdelávacom procese, musí mať Sociálna poisťovňa v prípade materských škôl a škôl od okresných úradov za každý mesiac k dispozícii do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Detské jasle a ostatné zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje klientom sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, sú naďalej povinné zasielať zoznamy klientov a zmeny v týchto zoznamoch (vzor zoznamu klientov TU) spolu so zoznamami prítomných klientov (vzor zoznamu prítomných TU) a doručiť ich do e-schránky Sociálnej poisťovne v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Z uvedeného vyplýva, že pre detské jasle a zariadenia sociálnych služieb sa povinnosti nemenia.

Načas doručené zoznamy so správnymi údajmi sú potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla následne skontrolovať nárok na vyplatenú pandemickú dávku ošetrovné poberateľovi tejto dávky.

Zariadenia sú povinné požadované údaje zasielať spôsobom a formou určenou Sociálnou poisťovňou.

Podrobnosti o tom, akou formou treba postupovať pri zasielaní zoznamov, sú zverejnené tu:

Ako zasielať zoznamy detí a fyzických osôb a zoznamy dochádzky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.