Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

APZ: Zmeny v novele o dani z príjmov zvýšia mzdové náklady zamestnávateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Novela zákona o dani z príjmov mala za cieľ podporiť podnikateľov, namiesto toho im však zvýši mzdové náklady. Tvrdí to Asociácia priemyselných zväzov (APZ). Novela je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, plénum ju prerokuje v stredu (4. 11.) popoludní.

APZ uviedla, že novela mala pôvodne obsahovať daňové opatrenia na podporu investícií do Priemyslu 4.0., po novom však výdavky firmám aj zamestnancom v podobe daňovo-odvodového zaťaženia niektorých benefitov. "V neskoršom štádiu legislatívneho procesu sme zistili, že Ministerstvo financií SR od zámeru upustilo a návrh, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, žiadne opatrenie na podporu investícií nezavádza. Asociácia priemyselných zväzov si v tejto súvislosti uplatnila zásadnú pripomienku," uviedol v stanovisku pre médiá generálny sekretár APZ Andrej Lasz.

Po prerokovaní novely vo výboroch v parlamente bolo predložených 36 pozmeňujúcich návrhov do spoločnej správy. APZ však tvrdí, že nejde len o kozmetické úpravy, ale výrazné zmeny so značným vplyvom na zamestnávateľov a zamestnancov. Obsahom novely zákona o dani z príjmov sa totiž ruší oslobodenie 13. a 14. platov, príspevku na rekreáciu (tzv. rekreačný poukaz) aj príspevku na športovú rekreáciu detí od daní. "Sme veľmi znepokojení, že ani jeden z týchto návrhov nebol predmetom konzultácií, predbežného ani medzirezortného pripomienkového konania," doplnil Lasz.

V prípade schválenia v parlamente APZ žiada o úpravu Zákonníka práce tak, aby príspevok na rekreáciu bol dobrovoľný aj pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 ľudí. Žiada tiež úpravu zákona o sociálnom fonde, ktorá umožní vyplácanie rekreačných poukazov zo sociálneho fondu po dohode so zástupcami zamestnancov.
 
"Vláda SR sa pritom vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou," upozornila APZ. Obchádzanie medzirezortného pripomienkového konania, navyše v čase ekonomickej krízy, považuje APZ za zásadné porušenie legislatívnych pravidiel tvorby právnych predpisov, ako aj pravidiel rokovania sociálnych partnerov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.