Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

BREXIT – Podmienky vyslania na územie Veľkej Británie a Severného Írska sa od 1. januára 2021 nemenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa informuje, že vystavené dokumenty A1 zostávajú v platnosti naďalej, teda aj po 31. 12. 2020 do konca obdobia, na ktoré boli vystavené, resp. do dňa ukončenia činností, na ktoré boli vystavené (ak takýto deň predchádza poslednému dňu obdobia, na ktorý boli vystavené). Vyplýva to z Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej.

Dokumenty A1 určujú, pod legislatívu ktorého štátu zamestnanec alebo SZČO patrí v oblasti sociálneho zabezpečenia. Zamestnávatelia, zamestnanci, resp. SZČO postupujú v prípade situácií, ktoré vznikli po 1. januári 2021 rovnako ako dosiaľ. To znamená, že v týchto situáciách sa naďalej určuje uplatniteľná legislatíva v kontexte Dohody a stále sa uplatňuje inštitút vyslania vrátane vystavovania dokumentov A1. Taktiež postupy pri určovaní uplatniteľnej legislatívy, resp. podmienky vyslania na územie Veľkej Británie a Severného Írska sa nemenia a naďalej platia pravidlá ako to bolo pred 1. januárom 2021.

Upozorňujeme však, že podmienky na vstup, pobyt a pracovné podmienky pracovníkov vyslaných na územie Spojeného kráľovstva sa riadia jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR tu:
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/brexit/.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.