Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dôchodcovia, od 1. júna môžete poberať dôchodok a nemocenské súčasne

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodcovia môžu od 1. júna 2022 pri práceneschopnosti súčasne dostávať svoj dôchodok aj dávku nemocenské, resp. náhradu mzdy od zamestnávateľa. Súbežné poberanie oboch dávok im umožnila nedávno schválená novela zákona o sociálnom poistení. Týka sa to poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov. Dôchodcovia pritom nemusia o priznanie dôchodku opätovne žiadať, Sociálna poisťovňa im zašle rozhodnutie automaticky.

Od 1. júna 2022 je možné súbežne poberať dôchodok a náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské už aj vtedy, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku.

O priznanie dôchodku nemusia poistenci opätovne žiadať. O priznaní dôchodku od 1. júna 2022 tým poistencom, ktorí o dôchodok už požiadali, ale k 31. máju 2022 poberali náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti, teda automaticky.

Poistenci, ktorí o priznanie dôchodku nepožiadali z dôvodu, že poberali náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, odporúčame podať žiadosť o priznanie dôchodku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zmena zákona tak od 1. júna 2022 odstránila nerovné postavenie poistencov, na základe ktorého bol vylúčený súbeh vyplácanej náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, resp. nemocenského a starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním dôchodkovej dávky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.