Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá je 14,2107 eur.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2021, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2021 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2020 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.