Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť v II. pilieri vlani zmenilo viac ako 41 tisíc sporiteľov

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) minulý rok zmenilo viac ako 41 tisíc sporiteľov. Oproti roku 2020 počet tých, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri a mali záujem počas roka zmeniť svoju DSS, klesol o takmer 12 tisíc. Stále je to však viac ako v období pred vypuknutím pandémie COVID-19 – v roku 2019 prejavilo záujem o prestup medzi DSS necelých 40 tisíc sporiteľov.

Napriek pretrvávajúcej mimoriadnej situácii a s tým súvisiacimi obmedzeniami vydala Sociálna poisťovňa v roku 2021 sporiteľom v II. pilieri 41 281 akceptačných listov. Pre porovnanie, v roku 2020 si sporitelia prevzali 53 226 akceptačných listov a v roku 2019 ich bolo 39 893. Akceptačný list, ktorý slúži na prestup medzi DSS, vydáva pobočka Sociálnej poisťovne klientovi osobne na počkanie alebo do jeho elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk).

Vydanie akceptačného listu je bezplatné v prípade, ak sporiteľ ešte do inej DSS neprestúpil, resp. od posledného prestupu uplynul viac ako jeden rok. Ak prestupuje častejšie, za vydanie akceptačného listu zaplatí 16 eur. Vydaný akceptačný list sporiteľ následne odovzdáva tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť.

Sporiteľom sa tento rok zvýšili príspevky do II. piliera na 5,50 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa im výška odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej poisťovne) znížila na 12,50 %. Sadzba príspevkov do II. piliera sa má ďalej postupne zvyšovať o 0,25 % ročne až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do prvého a druhého piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.