Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dôležité informácie pre žiadateľov o príspevok z projektu Prvá pomoc

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dáva do pozornosti podmienky súvisiace s projektom „Prvá pomoc“, ktoré sa týkajú niektorých zamestnávateľov a SZČO. Súčasne informuje, že zápis do registra partnerov verejného sektora nie je potrebný ani v roku 2021. Zároveň pripomína všetkým žiadateľom, že posledný termín na doručenie výkazov za mesiace október a november je 31. január 2021.

Finančné riaditeľstvo SR začína zverejňovať zoznam daňových dlžníkov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak budú u nových žiadateľov preverovať skutočnosti týkajúce sa splnenia daňových povinností. Rovnako budú postupovať aj pri tých žiadateľoch, ktorí ešte nemajú podpísanú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ alebo dodatok k dohode. Úrady doteraz tieto informácie nepreverovali, pretože finančné riaditeľstvo SR do konca roka 2020 takýto zoznam nezverejňovalo.

Zrušená administratívna povinnosť pre rok 2021

Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí aj v roku 2021. Novela zákona o službách zamestnanosti účinnou od 19. januára 2021, z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zrušila na obdobie celého roku 2021 tato administratívna povinnosť pre podnikateľov a SZČO

Platenie odvodov znamená viac finančnej pomoci

SZČO, ktorým od 1. februára 2021 zanikne povinnosť platiť si odvody a chcú naďalej čerpať Prvú pomoc z opatrenia č. 2 musia byť nemocensky a dôchodkovo poistení. Tí, ktorí tak neurobia, môžu čerpať príspevok z Opatrenia č. 4.

Žiadateľ, ktorý mal nedoplatok na odvodoch a už ho zaplatil alebo si dohodol splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca januára. Ten so žiadateľom následne podpíše dodatok k dohode. V prípade, že tak žiadateľ urobí až 1. februára, bude potrebné podpísať novú zmluvu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude musieť opätovne preveriť, či sú splnené všetky podmienky pre poskytnutie pomoci.

Všetky dôležité informácie k projektu Prvá pomoc sú zverejnené na www.pomahameludom.sk .


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.