Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Elektronický účet poistenca: Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku.

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa opäť zvyšuje rozsah a posúva na novú úroveň elektronické služby pre svojich klientov. Na ceste digitalizácie a elektronizácie urobila ďalšie kroky, ktoré poistencom prinášajú komfort online prístupu k potrebným údajom o ich dôchodkovom poistení v pohodlí domova, bez návštevy pobočky. Do Elektronického účtu poistenca (EUP) prekonvertovala z papierovej do digitálnej podoby údaje o dôchodkovom poistení už aj pre mladších klientov vo veku 39 rokov (po ročník narodenia 1984). Doteraz mali v záložke EUP Príprava na dôchodok prístupné údaje poistenci starší ako 45 rokov. Navyše si už môžu zistiť aj orientačnú sumu svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa uvádza do praxe novinku – automatickú Kalkulačku na informatívny výpočet starobného dôchodku. Klienti tak nemusia žiadať o papierovú písomnú informáciu a viac ako mesiac čakať na jej doručenie – údaje majú prístupné kedykoľvek, kdekoľvek, online. EUP aktuálne využíva viac ako štvrť milióna poistencov.

„Tentokrát v EUP pribudne ďalšia služba. Ľudia, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, si budú môcť zistiť, v akej výške im orientačne vychádza dôchodok. Odteraz im na to bude stačiť len zopár klikov,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Sociálna poisťovňa chce zostať lídrom v digitalizácii

„Som rád, že sa nám darí napĺňať jeden zo strategických cieľov byť proklientskou inštitúciou. Vychádzame občanom v ústrety a spúšťame pilotnú prevádzku automatickej kalkulačky na informatívnu sumu dôchodku. Transparentne tak našim klientom sprístupňujeme ďalšiu užitočnú informáciu, ktorá patrí k jednej z najžiadanejších,“ uviedol Michal Tariška, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Doteraz musel klient o prehľad období dôchodkového poistenia a informatívny výpočet sumy dôchodku žiadať. Po novom namiesto čakania na papierové výpisy, čo môže trvať aj 60 dní, získa informácie ihneď. Nemusí navštevovať pobočku ani čakať na doručenie informácií. Teraz má všetko k dispozícii na pár klikov – kedykoľvek, kdekoľvek, online. Mojim kolegom patrí za túto užitočnú pomôcku úprimná vďaka a verím, že ju ocenia aj naši poistenci,“ dodal Michal Tariška.

Cieľom Sociálnej poisťovne je podľa neho zostať lídrom v elektronizácii služieb štátnej a verejnej správy. „Toto je jeden z ďalších krokov na ceste elektronizácie Sociálnej poisťovne. Postupne chceme v súlade s Plánom obnovy postupovať tak, aby nemusel klient pri riešení životných situácií o dávku žiadať, ale na nárok na dávku ho upozorní sama Sociálna poisťovňa – a dávku vyplatí,“ načrtol z vízií Sociálnej poisťovne, ktoré budú v nasledujúcich rokoch pre jej zamestnancov ďalšou výzvou.

Zdigitalizovali sme spolu už takmer 6 miliónov dokumentov

V uplynulých mesiacoch zo svojich archívov Sociálna poisťovňa pretransformovala z papierovej na digitálnu formu ďalších takmer milión dokumentov o obdobiach dôchodkového poistenia klientov vo veku 39 a viac rokov (po ročník narodenia do 31. 12. 1984). Spolu s predchádzajúcimi tak zdigitalizovala takmer 6 miliónov dokumentov. V tejto činnosti bude pokračovať aj pri mladších ročníkoch poistencov. Digitalizované dokumenty tvoria databázovú základňu údajov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu samotného výpočtu orientačnej sumy budúceho dôchodku.

Informatívny výpočet môže byť užitočný pre viac ako 50 tisíc poistencov ročne

Automatická kalkulačka na informatívny výpočet sumy dôchodku je prioritne určená pre budúcich dôchodcov, ktorí sa už blížia k dôchodkovému veku a majú záujem si vopred zistiť, ktoré obdobia majú evidované a aký orientačný dôchodok im vychádza. „Informatívny výpočet sumy dôchodku vychádza z údajov, ktoré o klientovi Sociálna poisťovňa eviduje a sú premietnuté v EUP v záložke Príprava na dôchodok. Obe služby sa vzájomne dopĺňajú a sú užitočnou pomôckou, aby klient k danému dňu získal potrebný prehľad o svojej situácii. Táto automatická kalkulačka má potenciál využitia pre približne 50 tisíc poistencov ročne, pričom dá klientovi, ktorý sa chystá požiadať o priznanie starobného dôchodku, prehľad o orientačnej sume jeho dôchodku. Spolu tak s Prípravou na dôchodok bude celý proces od spísania žiadosti až po samotné schválenie jeho dôchodku rýchlejší a efektívnejší. Dodám, že o starobný dôchodok v minulom roku požiadalo takmer 53 tisíc poistencov,“ ozrejmil Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Aké údaje zohľadňuje Informatívna suma dôchodku

Výpočet dôchodku je v EUP informatívny a zohľadňuje aj skutočnosť, či je poistenec sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri. Nezohľadňuje valorizáciu ani obdobie dôchodkového poistenia získané v tomto roku 2024 (resp. v budúcnosti v aktuálnom roku).  Zobrazuje situáciu, na akú výšku dôchodku by mal klient nárok, ak by mohol odísť do dôchodku teraz na základe toho, čo o ňom SP aktuálne eviduje. Nejde o prediktívnu sumu dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Výpočet sumy vychádza z údajov, ktoré Sociálna poisťovňa o klientovi eviduje a zobrazuje mu ich v záložke „Príprava na dôchodok“ v časti „evidované obdobia“. Pokiaľ „Príprava na dôchodok“ klienta obsahuje obdobia v časti „neevidované obdobia“, tieto v evidencii v Sociálnej poisťovni chýbajú a do informatívneho výpočtu dôchodku sa mu premietnu až po ich zdokladovaní v Sociálnej poisťovni. Medzi neevidovanými obdobiami častokrát môže klient nájsť obdobie štúdia, vojenskej služby, či evidencie medzi nezamestnanými občanmi, obdobie starostlivosti o dieťa, ale aj doby vykonávania zárobkovej činnosti. Sociálna poisťovňa vyráta presnú výšku dôchodku až v samotnom konaní o dôchodku, po doplnení a overení všetkých potrebných dokladov. Informatívna suma dôchodku tak pomáha klientom priebežne si sledovať svoju dôchodkovú situáciu v Sociálnej poisťovni – a je cenným zdrojom podkladov pri úprave stratégie prípravy na penziu.  

Bez ručného vypĺňania množstva údajov

Na rozdiel od staršej kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku, ktorú mohli záujemcovia využívať cez „starý“ webový portál Sociálnej poisťovne a do ktorej museli ručne zadávať množstvo údajov za celé obdobie svojho pracovného života, je nová kalkulačka postavená výrazne proklientsky. Výpočet urobí automaticky bez ručných zásahov klienta.

EUP ako úspešný projekt Sociálnej poisťovne

Službu EUP spustila Sociálna poisťovňa do prevádzky v apríli 2022 a postupne rozširuje jeho obsah o všetky údaje, ktoré o poistencoch eviduje. Aktuálne eviduje viac ako štvrť milióna aktívnych užívateľov EUP (255 259), čo predstavuje takmer 100-percentný medziročný nárast. Elektronický občiansky preukaz (eID) cez portál slovensko.sk na prístup do EUP využíva momentálne 38 528  klientov.

Sociálna poisťovňa s Elektronickým účtom poistenca v rokoch 2022 a 2023 dvakrát obhájila pozíciu najlepšieho projektu v kategórii digitalizácia spoločnosti na najväčšej konferencii o moderných technológiách na Slovensku – ITAPA.

Elektronický účet poistenca – prehľad aktuálne dostupných služieb:

Dôchodkové poistenie

 • Príprava na dôchodok alebo Obdobia dôchodkového poistenia – rozšírenie od veku 39+
 • Prehľad vyplatených dôchodkových dávok
 • Vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok + Zrušenie / Zmena vyhlásenia
 • Rodinné vzťahy na účel RD
 • informatívna suma dôchodku

Nemocenské poistenie

 • Obdobia nemocenského poistenia
 • ePN – Elektronická práceneschopnosť
 • Prehľad vyplatených nemocenských dávok

Poistenie v nezamestnanosti

 • Obdobia poistenia v nezamestnanosti
 • Prehľad žiadostí a konanie o dávke
 • Prehľad vyplatených dávok

Úrazové dávky

 • Prehľad žiadostí a konanie o dávke
 • Prehľad vyplatených dávok

Účasť v II. pilieri

 • Výpis z registra zmlúv (Informácie o tom, či mám sporenie v II. pilieri a v ktorej DSS.)

Výber poistného

 • Poistenie platené štátom
 • Prehľad poistení
 • Vylúčenia – obdobie, kedy sa poistenie neplatí
 • Prerušenia – obdobie, kedy sa sociálne poistenie prerušilo

Dôležité linky:

Aktivácia prístupu do Elektronického účtu poistenca online:

https://esluzby.socpoist.sk/portal/registracia

Informácie o EUP na jednom mieste:

www.socpoist.sk/eup


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.