Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky tzv. „2.4“. MH SR má tak ďalší nástroj pomoci v boji s vysokými cenami energií.

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva dostalo v utorok 31. januára od Európskej komisie (EK) oznámenie o schválení schémy štátnej pomoci na podporu podnikov zasiahnutých mimoriadnou situáciou v súvislosti s energetickou krízou. Európska komisia tak v krátkom čase notifikovala schému pripravenú ministerstvom hospodárstva, pričom pripravovaná schéma vychádza z oddielu 2.4 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorú Európska komisia prijala 23. marca 2022.

Pomoc bude v rámci schválenej schémy poskytovaná formou priamych grantov. Jej účelom je napomôcť podnikom zasiahnutých vysokými cenami energií a zmierniť mimoriadnu negatívnu situáciu v súvislosti s energetickou krízou. Schéma je určená pre všetky hospodárske subjekty, a to najmä pre väčšie a energeticky náročné firmy na Slovensku a je platná do 31. decembra 2023. 

Ministerstvo hospodárstva v tejto nadväznosti pokračuje spolu so zástupcami podnikateľov a zamestnávateľov na príprave detailov výzvy tak, aby poskytovaná pomoc bola efektívna a metódy jej implementácie čo najoptimálnejšie. 

O detailoch výzvy a termíne vyhlásenia bude rezort hospodárstva včas informovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.