Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Európsky týždeň BOZP 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Viac ako 4000 ľudí umiera každoročne v rámci Európskej únie na následky zranení pri práci a viac ako 3 milióny zamestnancov utrpia pri práci vážny pracovný úraz. Aj preto Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje vždy v 43. kalendárnom týždni roka Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie svojho  druhu, pričom v rámci tohto týždňa sa konajú vo všetkých európskych krajinách stovky rôznych akcií zameraných na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tomto roku sa Európsky týždeň BOZP koná v dňoch od 25. do 29. októbra.

K európskemu týždňu sa už tradične hlási aj sústava inšpekcie práce. Počas celého týždňa budú aj na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame  bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Jednotlivé inšpektoráty práce, podobne ako v minulých rokoch, organizujú vo svojich krajoch rôzne besedy a semináre a vo zvýšenej miere sa budú venovať aj poskytovaniu bezplatného poradenstva.

Zoznam plánovaných aktivít je zverejnený na webovom sídle Národného inšpektorátu práce www.nip.sk, resp. v časti „najnovšie príspevky“ na stránkach jednotlivých krajských inšpektorátov práce. Okrem toho však inšpektoráty práce realizujú rôzne semináre a stretnutia s cieľom šíriť osvetu v otázkach BOZP a ochrany práce aj počas celého roka. Inšpektori práce takto reagujú na najčastejšie otázky zo strany zamestnancov i zamestnávateľov, čo sa ukázalo ako zvlášť dôležité aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou s šírením ochorenia COVID-19 a opatrení na zastavenie pandémie.

Národný inšpektorát práce v rámci Európskeho týždňa BOZP takisto zorganizoval online vzdelávacie podujatie pre odborníkov z oblasti BOZP na téma aktuálnej kampane Európskej agentúry pre BOZP „Zdravé pracoviská ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ“. Webinár na tému poškodení podpornopohybovej sústavy a ergonómie na pracovisku sa konal 26. októbra 2021 a zúčastnilo sa na ňom viac ako 70 odborníkov z oblasti BOZP, verejného zdravotníctva, výskumu a praxe z celého Slovenska.

Národný inšpektorát práce taktiež organizuje v dňoch 27. až 28. októbra 2021 workshop pre zástupcov oprávnených právnických osôb (OPO), ktoré overujú bezpečnosť technických zariadení a vydávajú dokumenty o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností pre pracovníkov aj spoločnosti. Cieľom tohto stretnutia je zjednotiť stanoviská a postupy inšpekcie práce a oprávnených právnických osôb pri činnostiach upravujúcich overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a prispieť k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na slovenských pracoviskách. Sledujte podujatie Európsky týždeň BOZP na našom Facebooku a pomôžte nám šíriť informácie o kampani #EUhealthyworkplaces


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.