Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

FS pripraví pre podnikateľov formulár na nahlasovanie bankových účtov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Finančná správa (FS) preto na svojom portáli zverejní vzor tlačiva a predvyplnený formulár podnikateľom doručí aj do ich schránok na portáli finančnej správy. Celkovo sa táto povinnosť dotkne 207.140 platiteľov DPH, informovala v utorok FS.

„Keďže už v súčasnosti FS disponuje bankovými účtami, ktoré jej boli oznámené daňovým subjektom alebo poskytovateľmi platobných služieb, každému platiteľovi DPH registrovanému k 15. novembru 2021 bude doručené predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Tlačivo bude automaticky doručené aj všetkým platiteľom, ktorí sa pre DPH zaregistrujú po tomto termíne.

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Klientom by táto povinnosť mala znížiť riziko možného ručenia za neodvedenú DPH. Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS), odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. FS bude zoznam zverejňovať od začiatku budúceho roka a denne ho bude aktualizovať.

Platiteľ DPH má možnosť v oznámení vyznačiť bankové účty, ktoré používa na podnikanie, prípadne doplniť ďalšie bankové účty. Vyplnené tlačivo podajú podnikatelia klasickým spôsobom elektronicky ako každé iné štruktúrované podanie na PFS. FS upozornila aj na možné pokuty za nesplnenie tejto povinnosti. „V prípade, že bankové účty neoznámia, správca dane im uloží pokutu od 30 eur do 3000 eur,“ dodala Rybanská.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.