Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu na OpenData

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli bolo na Ukrajinu prepravených už 6.566.270 kilogramov humanitárnej pomoci. Od dnešného dňa nájde verejnosť tieto štatistiky na transparentnom OpenData portáli finančnej správy [nové okno]. Údaje budú aktualizované na dennej báze. 

Humanitárnu pomoc pre Ukrajinu je možné prepraviť iba cez hraničné priechody Vyšné Nemecké – Užhorod a v prípade dopravných prostriedkov do 3,5 t aj cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Humanitárnu pomoc nie je možné prepravovať cez hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Selmenci určený pre peších cestujúcich a cyklistov.

Od začiatku marca tohto roka do 14. marca prestúpilo slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu 1984 vozidiel prepravujúcich humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli bolo už prepravených 6.566.270 kilogramov humanitárnej pomoci. Tieto údaje sú dostupné na OpenData portáli finančnej správy a aktualizované budú na dennej báze. Verejnosť tak bude mať detailný prehľad o prepravenej humanitárnej pomoci na Ukrajinu.

Finančná správa spolu s ostatnými štátnymi orgánmi robí všetko pre to, aby bola pomoc na Ukrajinu doručená, čo najrýchlejšie. Na druhej strane je však aj finančná správa viazaná dodržiavaním legislatívy a opatrení v oblasti bezpečnosti pri vývoze tovaru z colného územia EÚ do Ukrajiny, ktorá je stále treťou krajinou.

Na každý tovar, ktorý vstupuje na Ukrajinu, je nutné podať colné vyhlásenie (CV). Túto povinnosť stanovuje platná legislatíva. Toto vyhlásenie môže mať rôzne formy v závislosti od druhu tovaru. Okrem toho je potrebné mať pri sebe pre potreby kontroly colných orgánov čitateľný zoznam tovaru podľa vzoru, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy [ nové okno].

Základným krokom na podanie CV je registrácia u colných orgánov do centrálneho registra. Registračné číslo u fyzických osôb je ich rodné číslo a u ostatných osôb tzv. EORI číslo, ktoré sa uvádzajú do CV. Poskytovateľom resp. darcom humanitárnej pomoci preto odporúčame, aby si tieto povinnosti vybavili ešte pred príchodom na hraničný priechod Slovenska s Ukrajinou, prípadne pomoc odovzdali organizácii, ktorá má už vybavené všetky náležitosti pre colné konanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.