Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli bolo na Ukrajinu prepravených už viac ako 3 085 ton humanitárnej pomoci.

Finančná správa opätovne informuje, že humanitárnu pomoc adresovanú vojnou zmietanej Ukrajine je možné prepraviť iba cez hraničné priechody Vyšné Nemecké – Užhorod a v prípade dopravných prostriedkov do 3,5 t aj cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Humanitárnu pomoc nie je možné prepravovať cez hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Selmenci určený pre peších cestujúcich a cyklistov.

V období od 1.3.2022 do 7.3.2022 do 10-tej hodiny prestúpilo slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu 1 006 vozidiel, prepravujúcich humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli bolo za toto krátke obdobie prepravených 3 085 299 kg humanitárnej pomoci.

Finančná správa pripomína, že i na tovar zasielaný ako humanitárna pomoc sa vzťahujú právne predpisy, ktoré je potrebné dodržiavať, a vzťahuje sa na neho colný dohľad. Colné konanie je možné uskutočniť na ktorejkoľvek vnútrozemskej pobočke colného úradu, kde bude tovar riadne colne prerokovaný. Tovar musí byť skontrolovaný a stotožnený, k tomu je potrebné predložiť zoznam prepravovanej humanitárnej pomoci. Prerokovaním vyvážanej humanitárnej pomoci na vnútrozemských pobočkách colných úradov sa zjednoduší proces colnej kontroly na hraničných priechodoch. Zoznam prepravovaného tovaru je nutné predložiť aj ukrajinským colným orgánom.

Všetky potrebné informácie sú verejnosti k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk špeciálnej podstránke k situácii na Ukrajine a aj na sociálnych sieťach. V režime non-stop je k dispozícii tiež call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048 / 43 17 222, kde je možné smerovať aj otázky týkajúce sa humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.