Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Informácia k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej stavebné práce

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku zverejnenie informácie k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej priebeh stavebných prác, verzia 1.0 od ich začatia až po ukončenie.

Informácia je určená pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 6 v rámci výziev OPLZ-PO6-SC611-2019-1, OPLZ-PO6-SC611-2021-2 a OPLZ-PO5a6-2020-1 (typ oprávnenej aktivity E).

Cieľom informácie je usmerniť prijímateľov v rámci uvedených výziev k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej priebeh stavebných prác od ich začatia až po ukončenie.

  • OPLZ-PO6-SC611-2019-1 a OPLZ-PO6-SC611-2021-2: Výzvy zamerané na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie).
  • OPLZ-PO5a6-2020-1 Výzva zameraná na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK – typ oprávnenej aktivity E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie).

Informáciu k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej priebeh stavebných prác nájdete TU.

                                                                                                                                                                            

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.