Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Informácie k dávke v nezamestnanosti si vymieňa SP s inštitúciami EÚ elektronicky

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom (tzv. prenosným dokumentom PD U1). Sociálna poisťovňa si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia EÚ a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska výlučne elektronicky. Pre klienta to opäť znamená menej papierovania a byrokracie.

Výmena informácií o sociálnom zabezpečení v Európskej únii sa čoraz viac rozširuje, a to prostredníctvom bezpečného systému EESSI. Pomocou neho si krajiny EÚ vymieňajú údaje o poistencoch cez štandardizované elektronické dokumenty (SED). Od septembra 2021, odkedy výmena údajov k dávke v nezamestnanosti funguje, do začiatku januára 2022 Sociálna poisťovňa spracovala viac ako 9 tisíc takýchto dokumentov. Išlo o prijaté a odoslané elektronické dokumenty o obdobiach poistenia v nezamestnanosti, príjme z posledného zamestnania, poberaní dávky v nezamestnanosti v inom členskom štáte EÚ, rodinných príslušníkoch alebo formuláre s údajmi, ktoré majú vplyv na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti uplatneného na Slovensku alebo v inom štáte EÚ.

V predošlom období sa tieto údaje potvrdzovali v papierovej forme prevažne prostredníctvom prenosného dokumentu PD U1. O dokument žiadali klienti, ale aj inštitúcie EÚ, ktoré posudzovali nárok na dávku v nezamestnanosti. Teraz už klienti pre rýchlejšie vybavenie dávky nemusia o tento dokument žiadať, nie je to potrebné. Pôvodný dokument nahradili elektronické dokumenty zamerané špeciálne na tie údaje, ktoré inštitúcia k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti požaduje. Celá výmena sa udeje bez toho, aby si klient musel zaobstarávať potvrdenia doma či v zahraničí, čo iste ocení ako ďalšie odbúranie byrokracie a výrazné uľahčenie pri vybavovaní dávky v nezamestnanosti. Ak to inštitúcia v zahraničí vyžaduje, klient predloží Sociálnej poisťovni iba podporné dokumenty o zamestnaní v príslušnej krajine, ktoré sa následne prostredníctvom EESSI odošlú na lepšiu identifikáciu osoby.

Ak sa klient predsa len rozhodne požiadať o vystavenie papierového dokumentu PD U1, príslušná inštitúcia EÚ, teda aj Sociálna poisťovňa, mu tento formulár vystaví. Od zavedenia elektronickej výmeny informácií sa však požiadavky o papierový dokument zo Sociálnej poisťovne znížili takmer o polovicu.

Poistenec predtým, ako si začne vybavovať dávku v nezamestnanosti, by nemal zabúdať na to, že možnosť uplatniť si nárok v štáte inom, ako v štáte posledného zamestnania, je len výnimkou v zmysle európskych koordinačných nariadení. Tie určujú, že nárok na dávku v nezamestnanosti by si mala nezamestnaná osoba prednostne uplatniť v štáte posledného zamestnania, lebo v tomto štáte si platila poistné. Inštitúcia štátu posledného zamestnania pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti neskúma bydlisko, len splnenie podmienok podľa jej vnútroštátnych predpisov. Údaje, ktoré zabezpečuje elektronická výmena, nie je potom potrebné žiadať z iného členského štátu, pretože príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia ich má vo vlastných registroch. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.