Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Inšpekcia práce dohliadne na dodržiavanie práva zamestnancov na prácu z domu

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Desiatky inšpektorov práce zo všetkých krajov Slovenska sa od pondelka 8. februára 2021 zapoja do mimoriadnej previerky. Inšpekcie práce sa zamerajú predovšetkým na dohľad nad plnením povinností zamestnávateľov podľa zákona o BOZP, s dôrazom na prehodnocovanie aktuálnych rizík a prijatie adekvátnych opatrení na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracovisku.

Súčasťou previerok bude najmä preverenie nevyhnutnosti prítomnosti zamestnancov na pracovisku a využitia možnosti zamestnávateľov na nariadenie výkonu práce zamestnancov z domácnosti.

Prioritne sa inšpektori zamerajú na aktuálne podnety zamestnancov ako aj na zamestnávateľov v rizikových oblastiach, kde je vyššia pravdepodobnosť závažných nedostatkov a nesystematického prístupu k BOZP.

Sankcie za zistené porušenia budú udeľované v zmysle zákona o inšpekcii práce, pričom inšpektoráty práce budú prihliadať na mieru závažnosti porušenia a jeho prípadné následky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.