Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ISP: Prvá pomoc zabránila prepúšťaniu a pomohla firmám prežiť

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k marcu 2022 cez 2,42 miliardy eur na udržanie zamestnanosti. Prvá pomoc určená zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom bola počas pandémie hlavným nástrojom na podporu zamestnanosti a ochranu príjmov pracujúcich. Predstavuje najväčšiu pomoc od štátu spomedzi všetkých rezortov na Slovensku. Prostredníctvom nej sa ministerstvu podarilo k marcu 2022 podporiť takmer tretinu pracovných miest. Najviac pomohla v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb, ktoré boli epidémiou zasiahnuté obzvlášť ťažko. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky (ISP) o dopadoch štátneho projektu známeho ako Prvá pomoc.

Inštitút sa pozrel na to, ako táto forma finančnej podpory pomohla malým firmám do 50 zamestnancov počas prvej vlny pandémie. Pri hodnotení pomoci sa porovnávali firmy, ktoré pôsobili v okresoch viac zasiahnutých pandémiou s firmami v okresoch, ktoré boli zasiahnuté menej“, vysvetľuje spôsob hodnotenia jeden z dvojice autorov analýzy Matěj Bělín. Pandémia ovplyvňuje fungovanie firiem jednak priamo, pretože firmy čelia výpadkom chorých zamestnancov a oneskoreným dodávkam, ale aj nepriamo, pretože zákazníci obmedzujú svoju mobilitu a spotrebu. Dalo sa preto očakávať, že účinok Prvej pomoci bude viditeľnejší v ťažšie postihnutých regiónoch.

Prvá pomoc zachránila ohrozené pracovné miesta

Dáta z analýzy ukázali, že podporené a nepodporené firmy reagovali na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu rôzne. Keď začal počet prípadov COVID-19 v okrese narastať, prepúšťanie v nepodporených firmách naďalej kopírovalo celoslovenský trend prepúšťania. V podporených firmách však finančná pomoc výrazne zredukovala počet prepustení. „ Čím horšia bola epidemická situácia, tým väčší počet miest sa zachránil. Prvá pomoc pomáhala najviac v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb, ktoré bolo epidémiou zasiahnuté najviac,“ uvádza spoluautor.

Podklad pre legislatívu

Skúsenosti z prvej vlny pandémie poslúžili ako základ pre Zákon o podpore v čase skrátenej práce (z.č. 215/2021 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť v marci tohto roka. Na základe záverov analýzy Inštitútu sociálnej politiky sa dá povedať, že takýto systém podpory by mal v prípade krízy porovnateľnej s prvou vlnou pandémie COVID-19 efektívne pomôcť firmám a zamestnancom. Autormi analýzy sú Matěj Bělín a Marcela Veselková.

Súvisiaci komentár inštitútu nájdete na nasledujúcom odkaze: https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2022/03/Belin-a-Veselkova-2022-Prva-pomoc.pdf

Plnú verziu analýzy nájdete v anglickom jazyku na nasledujúcom odkaze:

https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2022/03/Belin-and-Veselkova-2022-Job-Retention-Scheme-in-Slovakia.pdf

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík. Viac informácii o inštitúte nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.