Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“

Kategória: Aktuality Autor/i: NIP

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty prace v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbiehajú od začiatku marca 2024 na slovenských pracoviskách kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov s cieľom posilniť kultúru prevencie v organizáciách aj medzi jednotlivými zamestnancami, v súlade s prístupom nulovej vízie k smrteľným pracovným úrazom v EÚ. Táto kampaň je organizovaná v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Kampane tohto typu budú súčasne prebiehať vo všetkých členských štátoch Európskej únie s rovnakým obsahom.

Na základe štatistických údajov došlo v roku 2020 v EÚ k 3 355 smrteľným pracovným úrazom, čo predstavuje pokles o 53 úmrtí v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019. V roku 2020 spôsobilo 70 % všetkých pracovných úrazov v EÚ rany a povrchové zranenia, vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia alebo otrasy mozgu a vnútorné zranenia. Sektory stavebníctva, dopravy a skladovania, výroby, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybolovu v roku 2020 spolu predstavovali v rámci EÚ približne dve tretiny (63,1 %) všetkých smrteľných pracovných úrazov a viac ako dve pätiny (44,1 %) všetkých pracovných úrazov bez smrteľných následkov.

Inšpektori práce z ôsmich krajských inšpektorátov práce budú až do polovice júna vykonávať inšpekcie práce na pracoviskách v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, stavebníctva a cestnej dopravy. Účelom týchto mimoriadnych kontrol je kontrola zameraná na dôkladné vyšetrovanie pracovných úrazov, identifikácia a riešenie príčin pracovných úrazov, ako aj zvyšovanie povedomia o rizikách týkajúcich sa pracovných úrazov, zranení a chorôb z povolania. 

Výkon inšpekcie práce bude prebiehať v mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch, kde je vysoká miera úrazovosti v porovnaní s priemerom v ich sektore činnosti a hlavne u tých subjektoch, v ktorých boli za posledné dva roky registrované pracovné úrazy s práceneschopnosťou zamestnanca viac ako tri pracovné dni. Viac informácií o kampani je uvedených na stránke SLIC (Committee of Senior Labour Inspectors) – PUBLIC GROUP – knižnica (europa.eu)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.