Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Kilečko 2 putuje do pripomienkového konania s 207 opatreniami

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Podnikatelia na Slovensku sa môžu tešiť na ďalšie zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR totiž predkladá už avizovaný balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 do medzirezortného pripomienkového konania. Vláda by o ňom mohla rokovať koncom novembra. Ako ďalej informoval minister hospodárstva Richard Sulík, z podnetov, ktoré dostali od podnikateľov, zaradili pôvodne do balíčka 469. Po sérii rokovaní do ďalšieho legislatívneho procesu pokračuje materiál obsahujúci konečných 207 opatrení. 

„Ide o 207 konkrétnych návrhov, ktoré su schválené, odkonzultované, niektoré su dokonca zrealizované. V Kilečku 1 bolo 114 návrhov, teraz ich je takmer dvojnásobok," skonštatoval Sulík s tým, že práve takéto zmeny pomôžu podnikateľskému prostrediu. Celkové úspory aktuálne vyčísliť nevedel, v prípade Kilečka 1 sa pohybujú na úrovni 176 mil. eur. „Tam nie sú obrovské veci, neexistuje čarovný prútik, že jedna veľká zmena a podnikateľské prostredie bude super, ale dokopy také drobnosti krát 207, to urobí veľmi veľa. To podnikatelia naozaj pocítia," myslí si minister. Už teraz pritom avizoval prípravu Kilečka 3, na ktorom chcú pracovať od budúceho roka.

Ako ďalej vysvetlil Sulík, z pôvodnej skupiny 469 návrhov už 17 platilo, ale v iných normách, 83 rezort hospodárstva stiahol, keďže ho protistrana presvedčila o ich opodstatnenosti. Ďalších 31 návrhov presunuli do Kilečka 3 a 131 opatrení im počas rokovaní zamietla protistrana. V tomto prípade sa však ministerstvo hospodárstva domnieva, že ich presadenie je správne a podľa Sulíkových slov dúfajú, že ešte niekoľko desiatok z nich presadia. „Ten boj je veľmi náročný, je to taká drobná piplačka," zhodnotil prípravu Kilečka 2 minister. 

Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec doplnil, že najväčšia skupina podnetov v rámci výsledného balíčka pochádza z dielne ministerstva hospodárstva. Ďalej nasledujú rezorty financií, pôdohospodárstva a práce. Spoločne tieto štyri ministerstvá predstavujú viac ako polovicu všetkých podnetov. Dohromady pritom opatrenia pochádzajú až od 17 subjektov. Ako zdôraznil Oravec, v rámci opatrení sa nachádzajú také, ktoré sa týkajú všetkých podnikateľov, ale aj také, ktoré pomôžu iba určitým segmentom, napríklad gastro prevádzkam.

Rezort hospodárstva tiež okrem iného navrhuje, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez zaručenej konverzie, chce tiež umožniť predaj nepotravinárskeho tovaru aj po uplynutí jeho expirácie či zjednodušiť povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hostí. K ďalším navrhovaným zmenám patrí napríklad zavedenie možnosti pre autoškoly vyučovať prostredníctvom e-learningu či liberalizácia hygienických požiadaviek v gastroprevádzkach stanovením nižšieho počtu umývadiel. Súčasťou opatrení je aj zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov. Ďalej by sa malo zaviesť právo dodávateľa elektriny či plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy. 

Zdobrovoľniť by sa malo zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS a zrušiť podmienka zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebná na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení. Pre Obchodný register by sa mala zaviesť povinnosť do piatich pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené a predĺžiť by sa malo aj oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z dvoch na štyri roky.

Zoznam všetkých 207 opatrení je k dispozícii TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.