Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Kompenzáciou za Brexit pre Slovensko bude 36 miliónov eur

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vláda schválila materiál s názvom „Spôsob implementácie pobrexitovej adaptačnej rezervy v podmienkach Slovenskej republiky“. Z európskej pobrexitovej rezervy, ktorá má členským štátom pomôcť zmierniť dopady odchodu Veľkej Británie z EÚ, Slovensko dostane viac ako 36 miliónov eur.

Peniaze z pobrexitovej rezervy môže Slovensko využiť na podporu hospodárstva, podnikateľov, podporu pracovných miest, ako aj opätovného začlenenia občanov, ktorí sa vracajú zo Spojeného kráľovstva na trh práce. Je to dobrá správa, najmä v týchto ťažkých časoch, keď na boj s pandémiou musíme vynakladať stovky miliónov eur.

Pobrexitová adaptačná rezerva bola zriadená pre jednotlivé členské štáty Európskej únie na zmiernenie negatívnych  dopadov Brexit-u na najhoršie postihnuté odvetvia a sektory.

Prostriedky z  rezervy budú členským štátom vyplatené formou predbežného financovania v rokoch 2021 až 2023 a dodatočnou platbou v roku 2025. Alokácia vyčlenená pre Slovensko predstavuje 36 307 747 eur (v bežných cenách).

Oblasti, na ktoré by sa financie z rezervy mohli využiť:

  • podpora hospodárskych odvetví a podnikania,
  • podpory zamestnanosti a opätovného začlenenia občanov, ktorí sa vracajú zo Spojeného kráľovstva na trh práce,
  • prevádzka hraničných, colných, sanitárnych a fytosanitárnych a bezpečnostných kontrol.

Vláda na rokovaní rozhodla, že za implementáciu príspevku z pobrexitovej rezervy bude zodpovedné Ministerstvo hospodárstva SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.