Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Korona posunula počty vyplatených nemocenských dávok do rekordných čísiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

O viac ako 450 tisíc dávok nemocenského poistenie vyplatila Sociálna poisťovňa za prvý polrok 2020 navyše oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najväčší nárast vznikol pri ošetrovnom a nemocenskom, samozrejme z dôvodu pandémie koronavírusu. Záťaž pre pracovníkov Sociálnej poisťovne pri výplate týchto dávok bola najmä v tom, že toto zvýšenie počtu dávok sa koncentrovalo do troch mesiacov – apríl, máj, jún. Prudký nárast zaznamenala aj priemerná výška týchto dávok.

a prvých šesť mesiacov tohto roka vyplatila Sociálna poisťovňa spolu 1 559 750 dávok nemocenského poistenie. Najčastejšie išlo o nemocenské (943 816 vyplatených dávok PN) s priemernou výškou 309,12 eur. Druhou najčastejšie vyplácanou dávkou z nemocenského poistenia bola dávka ošetrovné – tých vyplatila za toto obdobie 416 014 s priemernou výškou 273,98 eur. Dávku materské vyplatila v počte 199 607, pričom jej priemerná mesačná výška predstavovala 760,24 eur.

V rovnakom čase minulého roka bolo najčastejšie vyplácanou dávkou nemocenské (PN) – a to 801 119 dávok s priemernou výškou 284,16 eur. Znamená to, že tohtoročné PN-ky boli v priemere vyššie o 24,96 eur. Na druhom mieste bolo materské – vyplatené v 205 213 prípadoch s priemernou výškou 699,21 eur, čo predstavuje medziročný nárast priemernej výšky dávky o 61,03 eur. Až treťou najčastejšie vyplácanou dávkou bolo v minulom roku (od januára do konca júna) ošetrovné – tých vyplatila Sociálna poisťovňa „len“ 100 428 s priemernou výškou 108,54 eur. To znamená, že táto dávka nemocenského poistenia sa zvýšila mesačne v priemere o 165,44 eur.

Počet vyplatených nemocenských dávok neklesá ani v druhom polroku tohto roka. Za prvú polovicu júla 2020 (v období od 1. do 15. júla) Sociálna poisťovňa vyplatila približne 193 tisíc ďalších nemocenských dávok v sume 81,5 milióna eur. Predstavuje to zhruba o 20 tisíc dávok viac, ako sú priemerné počty neovplyvnené koronakrízou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.