Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Kto má nárok na pandemickú PN po 1. septembri, ako ju vybaviť?

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Nárok na pandemické nemocenské (PN) po 1. septembri má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá, ako v uplynulých mesiacoch pandémie. 

Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

Ak sa poistenec vracia z rizikových krajín (aktuálny zoznam pozri na www.korona.gov.sk), je povinný absolvovať 10-dňovú domácu izoláciu. Aby získal dávku od Sociálnej poisťovne, musí postupovať nasledovne:

  1. Vyplní formulár a registruje sa tu: Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny.
  2. Kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára telefonicky alebo e-mailom, a ten vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie.
  3. Doklady s telefónnym číslom poistenca lekár zašle Sociálnej poisťovni (preto je potrebné, aby poistenec svoje telefóne číslo iniciatívne nahlásil lekárovi).
  4. Sociálna poisťovňa kontaktuje poistenca v karanténe a telefonicky s ním spíše žiadosť.
    V prípade, že poistenec neodovzdal telefónne číslo lekárovi, musí pobočku Sociálnej poisťovne kontaktovať sám.
  5. Zamestnanec by mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe.
  6. Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o nemocenské, vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na nemocenské vznikne, následne začne Sociálna poisťovňa vyplácať PN od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

Viac informácií pozri tu: Pandemické nemocenské


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.