Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Mamičky si dávky tehotenské a materské vybavujú v Sociálnej poisťovni jednoduchšie

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Mamičky si dávku tehotenské vybavujú v Sociálnej poisťovni bez osobnej návštevy pobočky. K dávke materské sa dostanú bez predkladania rodného listu dieťaťa. Rovnako nemusia navštevovať pobočku Sociálnej poisťovne, ak poberajú rodičovský príspevok z úradu práce – Sociálna poisťovňa ich na základe výmeny informácií medzi oboma inštitúciami automaticky zaeviduje ako poistenca štátu na dôchodkové poistenie. Toto obdobie sa im potom v budúcnosti zhodnotí pri nároku na dôchodkovú dávku. Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne tak uľahčuje poistencom komunikáciu pri vybavovaní si nárokov na dávku v ich konkrétnej životnej situácii a znižuje aj administratívnu náročnosť procesov tak na strane občana ako aj Sociálnej poisťovne.

Prinášame stručný prehľad jednotlivých situácií spolu s vysvetlením, resp. návodom na vyriešenie:

Ako si vybaviť tehotenské

O dávku si môžu tehotné poistenky požiadať elektronicky cez eformulár 
na webovej stránke Sociálnej poisťovne, nemusia navštevovať pobočku. eformulár na tehotenské patrí medzi formuláre, ktoré možno využívať len počas trvania mimoriadnej situácie a prístupný je v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o tehotenské - Sociálna Poisťovňa (socpoist.sk).

Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už po pôrode nemusia pobočke predkladať ani doklad o skončení tehotenstva. Ide o tie poistenky, ktorých tehotenstvo bolo ukončené pôrodom. Sociálna poisťovňa tieto informácie získava elektronicky z matriky.

V minulom roku Sociálna poisťovňa priemerne mesačne vyplácala 19 774 dávok tehotenské. Celkovo v roku 2021 vyplatila 158 193 dávok, v prvom polroku 2022 ich bolo 118 356.

Ako si vybaviť materské

K žiadosti o materské už nemusia mamičky dodatočne predkladať kópiu rodného listu dieťaťa 
na účely preukázania rodného čísla dieťaťa. Údaj získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb ministerstva vnútra.

Sociálna poisťovňa už od 1. septembra 2018 pri posudzovaní nároku na materské, na účely preukázania starostlivosti o dieťaťa nevyžaduje, aby poistenec preukázal rodné číslo dieťaťa predložením kópie rodného listu dieťaťa. Rodné číslo dieťaťa na účely preukázania starostlivosti o dieťa zamestnanci útvarov vykonávajúcich agendu nemocenských dávok získavajú výhradne z Registra fyzických osôb.

Sociálna poisťovňa v priemere mesačne posúdi cca 4 000 nových žiadostí o materské. V roku 2021 bolo vyplatených 46 773 novopriznaných dávok materské a v roku 2022 bolo v období od 1.1.2022 do 22.7.2022 vyplatených 27 175 novopriznaných dávok materské.

Poberanie rodičovského príspevku a poistenec štátu na dôchodkové poistenie

Poberateľ rodičovského príspevku, ktorý priznávajú a vyplácajú úrady práce, sa už rovnako nemusí prihlasovať v Sociálnej poisťovni na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu. Ak fyzická osoba poberá rodičovský príspevok, informáciu o tom Sociálnej poisťovni elektronicky poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). ÚPSVaR poskytuje aj identifikačné údaje rodič – dieťa. Pokiaľ sú splnené zákonné podmienky, uvedenej osobe/poberateľovi rodičovského príspevku automaticky vznikne dôchodkové poistenie v postavení poistenca štátu.

Viac informácií o dávkach tehotenské a materské, ako aj podmienkach, kto a za akých podmienok môže byť poistencom štátu na účely dôchodkového poistenia, sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Sociálna poisťovňa - Tehotenské (socpoist.sk)
Žiadosť o tehotenské - Sociálna Poisťovňa (socpoist.sk)
Sociálna poisťovňa - Ako požiadať o tehotenské (videonávod) (socpoist.sk)
Sociálna poisťovňa - Materské (socpoist.sk)
Sociálna poisťovňa - Matka - Opatrovateľ - Asistent - Dobrovoľný vojak - Fyzická osoba s kompenzačným príspevkom (socpoist.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.