Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Manuál MH odporúča testovanie zamestnancov prevádzkam s viac ako 250 ľuďmi

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 20. januára (TASR) – Testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v priamo vo firmách odporúča Ministerstvo hospodárstva (MH) SR najmä v prevádzkach, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov. Pokiaľ majú o testovanie záujem firmy s menším počtom pracovníkov, musia sa spojiť s ďalšími spoločnosťami, aby požadovaný počet dosiahli. Vyplýva to z návrhu manuálu MH pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID–19, ktorý v stredu rezort predložil na rokovanie vlády.

"V prípade záujmu o testovanie zamestnancov u zamestnávateľov s prevádzkami, v ktorých sa na pracovisku nachádza menej ako 250 zamestnancov, sa vyžaduje vytvorenie skupiny viacerých podnikateľských subjektov, u ktorých bude vykonávať testovanie zamestnancov antigénovými (AG) testami rovnaká testovacia autorita a celkový súčet zamestnancov skupiny bude predstavovať 250 a viac zamestnancov," uviedlo MH v predloženom materiáli.

Testovacou autoritou môže byť na základe zmluvy s firmou napríklad pracovná zdravotná služba, mobilné odberové miesto, poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, či poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v inom prostredí – mimo zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa, tiež na základe zmluvy s podnikateľským subjektom.

Výdaj AG testov zabezpečí príslušný okresný úrad, ktorý vydá testovacej autorite v mene firmy požadovaný počet testov. Pokiaľ testovacia autorita žiada o vydanie testov v mene viacerých podnikov, predkladá jednotlivé žiadosti v mene každého podnikateľského subjektu zvlášť. Nespotrebované testy musí testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu vrátiť príslušnému okresnému úradu v prípade, ak už testovanie zamestnancov podnikateľského subjektu nebude realizovať.

Osobné ochranné prostriedky potrebné na testovania rovnako ako likvidáciu odpadu zabezpečí firma vo vlastnej réžii. Štát vykompenzuje spoločnostiam prevádzkové náklady spojené s testovaním sumou vo výške 3,5 eura na každú otestovanú osobu. O príspevok musí firma požiadať na základe počtu otestovaných Ministerstvo vnútra SR. Súčasťou predloženého materiálu sú aj vzory žiadosti o výdaj a vrátenie antigénových testov, zmluvy na zabezpečenie testovania antigénovými testami a metodika k testovaniu formou antigénových testov.

Manuál si môžete prečítať tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.