Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Materská otcov: od 1. mája 2021 už netreba písomnú dohodu otca a matky o prevzatí dieťaťa do starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Otcovia od 1. mája 2021 už nemusia k žiadosti o materské predkladať dohodu s matkou o prevzatí dieťaťa do starostlivosti. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa víta odbúranie tejto administratívnej povinnosti. Otcom sa tak zjednoduší možnosť požiadať o túto dávku.

Rodičia už nebudú musieť uzatvárať a dokladovať písomnú dohodu, keď sa budú chcieť v starostlivosti o dieťa prestriedať. „Vypustením tejto formálnej podmienky sa zníži administratívna záťaž rodičov dieťaťa, čo veľmi vítame. Od 1. mája Sociálna poisťovňa dohodu od otca nebude požadovať,“ uviedol generálny riaditeľ Juraj Káčer.

Každý piaty otec popri poberaní materského pracuje

Otcom aj po novele zostala možnosť, aby si popri starostlivosti o dieťa mohli privyrobiť – napríklad vykonávaním domáckej práce. Výška príjmu pri tom nie je rozhodujúca, rozhodujúca je úprava pracovných podmienok. Dôležité je, aby sa o dieťa postarali, to sa v zákone nezmenilo. V minulom roku každý piaty otec popri poberaní dávky aj pracoval.

„Dávka materské je náhradou príjmu pre tých, ktorí sa rozhodli starať o svoje dieťa. Počet otcov, ktorí o túto dávku žiadajú, každoročne rastie, čo nás veľmi teší. Je totiž veľmi potrebné, aby aj otcovia trávili s deťmi viac času,“ vysvetlil Juraj Káčer.

Počet otcov poberajúcich materskú dávku rastie

Svedčia o tom aj štatistické údaje. Sociálna poisťovňa v minulom roku vyplácala materské 14 881 otcom, pričom iba v 108 prípadoch žiadatelia podmienky nesplnili. Niektorí nemali dostatočný počet dní nemocenského poistenia (270 dní nemocenského poistenia musí splniť každý, aj matka).
V 62 prípadoch poberala matka materskú dávku, resp. rodičovský príspevok (čo zákon vylučuje), prípadne nebola splnená podmienka starostlivosti o dieťa otcom dieťaťa. Zaznamenali sme prípady, keď o materské žiadal poistenec, ktorý pracoval v Nemecku, no dieťa ostalo doma s matkou v Nitre alebo otca, ktorý bol vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Rastie aj suma, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca otcom

Vyplatená suma sa za posledné štyri roky strojnásobila. Na porovnanie - v roku 2017 dávku poberalo 6 553 otcov a bolo im vyplatené takmer 22,5 mil. eur. V roku 2020 počet poberateľov vzrástol na takmer 15 000. Spolu sme im vyplatili viac ako 66,5 mil. eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.