Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Menej byrokracie: Od apríla žiadatelia o dôchodok nemusia predkladať potvrdenia z úradov práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Poistencom, ktorí požiadajú o dôchodok, ubudne od 1. apríla 2022 ďalšia povinnosť. V rámci postupného odbúravania byrokracie nepotrebujú pobočke Sociálnej poisťovne predkladať potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o období, v ktorom boli v minulosti zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tieto informácie si Sociálna poisťovňa a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vymieňajú medzi sebou elektronicky.

Od 1. apríla 2022 je Sociálna poisťovňa povinná získavať a používať údaje evidované v informačnom systéme úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v časti týkajúcej sa evidencie uchádzačov o zamestnanie a pomoci v hmotnej núdzi. Zmena nastala len v získavaní údajov o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Údaje o poberaní dávok v hmotnej núdzi Sociálna poisťovňa z informačného systému úradu práce získavala už pred zmenou zákona proti byrokracii. Od žiadateľov o dôchodok teda už ani doteraz nevyžadovala potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi.

Údaje o období, v ktorom boli žiadatelia o dôchodok zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, si zamestnanci Sociálnej poisťovne zistia sami cez portál OverSi, ktorý využívajú orgány štátnej a verejnej správy, alebo elektronicky priamo od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak však žiadateľ o dôchodok má doma potvrdenie o evidencii na úrade práce, môže ho pri spisovaní žiadosti o dôchodok Sociálnej poisťovni predložiť. Nie je to však jeho povinnosť.

V tomto roku prichádza pre klientov už k druhej pozitívnej zmene v predkladaní dokladov k spísaniu žiadosti o dôchodok. Od 1. januára 2022 žiadateľ o dôchodok nemusí predkladať rodné listy detí, úmrtný list a ani sobášny list.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.