Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla po prvýkrát od mája minulého roka pod 7%

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Október potvrdil pozitívny trend na trhu práce. Nezamestnanosť stále klesá. Miera evidovanej nezamestnanosti, ako aj miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov dosiahli najnižšiu úroveň za posledných 18 mesiacov. V októbri evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej ľudí nad 50 rokov od mája 2020.

Miera evidovanej nezamestnanosti po prvýkrát od mája minulého roka klesla pod 7 %, zároveň sa po prvýkrát od vlaňajšieho novembra dostala vo všetkých okresoch Slovenskej republiky pod úroveň 20 %. V októbri dosiahla úroveň 6,79 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,30 p. b (7,09 v septembri 2021). Medziročne poklesla o 0,56 p. b. (7,35 % v októbri 2020). V októbri poklesla evidovaná miera nezamestnanosti v 75 okresoch, v okrese Banská Bystrica a Žarnovica zostala nezmenená a v okresoch Kežmarok a Poltár len mierne stúpla. Zároveň aj v 10 okresoch, kde bola miera evidovanej nezamestnanosti v októbri najvyššia, v medzimesačnom porovnaní došlo k jej poklesu, okrem okresu Kežmarok. V októbri v nich celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie klesol oproti septembru o 1 093 osôb. „Klesajúca miera nezamestnanosti je dôkazom toho, že opatrenia a projekty rezortu práce majú zmysel a vďaka nim sa nám darí oživovať trh práce. Najnižšia miera nezamestnanosti za posledných 18 mesiacov svedčí o tom, že sa nám darí počas pandémie ochrániť existujúce pracovné miesta, ako aj vytvárať nové vďaka aktívnym opatreniam na trhu práce. Klesajúci počet uchádzačov o zamestnanie je dôkazom toho, že sa zamestnancom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny darí im nájsť uplatnenie na trhu práce,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

V októbri bol počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie prvýkrát od mája minulého roku pod hranicou 190 000, konkrétne 183 621 osôb bolo pripravených ihneď nastúpiť do práce. „Stále máme aktívne projekty na podporu zamestnanosti. Pred viac ako mesiacom sme spustili projekt Chyť sa svojej šance. V rámci neho evidujeme k 15.novembru 938 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci všetkých jeho troch opatrení, a to na 1 140 pracovných miest. Uzatvorených máme už 339 dohôd na 386 nových pracovných miest za viac ako 1 a pol milióna eur,“ priblížil záujem o projekt Chyť sa svoje šance generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo projekt realizovať 1. októbra 2021 a záujemcovia môžu stále predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Projekt Chyť sa svojej šance je zameraný na znevýhodnených, ako aj na mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov. Ide o motiváciu zamestnávateľov prostredníctvom finančného príspevku, aby sa nebáli zamestnať aj mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Zároveň môžu zamestnávatelia získať aj príspevok na časť platu zamestnanca, ktorý ich bude viesť pracovným procesom, tzv. mentora. Projekt počíta aj s podporou znevýhodnených uchádzačov, ktorí sa rozhodnú rozbehnúť vlastné podnikanie.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie po prvýkrát od mája 2020 klesla pod 7,5 %. V októbri tak bola najnižšia za posledných 18 mesiacov, dosiahla úroveň 7,49 %. Medzimesačne poklesla o 0,29 p. b. (7,78 % v septembri 2021). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 0,63 p. b. (8,12 % v októbri 2020). Úrady práce evidovali celkovo 202 619 ľudí bez práce, čo je najmenej od apríla minulého roka. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o 7 837 osôb (o 3,72 %). Medziročne ich počet poklesol až o 19 623 osôb, čo je o 8,83 % menej (222 242 osôb v októbri 2020). Celkovo bol tento rok najnižší októbrový prílev uchádzačov o zamestnanie do evidencie od roku 2000.

Na trhu práce sa v októbri 2021 uplatnilo až 13 000 uchádzačov o zamestnanie. Celkovo bolo z evidencie vyradených 17 915 uchádzačov o zamestnanie, z toho 1 064 pre nespoluprácu a ďalších 3 851 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Pozitívny trend na trhu práce potvrdil aj počet voľných pracovných miest, ktorý opäť prekročil

hranicu 75 000. Úrady práce ich evidovali v októbri evidovali až 75 446. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 678 miest (podiel 28,73 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 924 (podiel 5,20 %). Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v októbri 35 734 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov.

Pokles zaznamenal oproti vlaňajšku aj počet nahlásených hromadných prepúšťaní. V porovnaní s obdobím január až október je ich v tomto roku menej o 40. V prípade počtu ohrozených pracovných miest ide o pokles o 2 209 osôb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.