Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Mimoriadna situácia ovplyvňuje aj platenie odvodov od júla

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR Zdroj: portál MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a vláda prijali počas šírenia pandémie koronavírusu viaceré významné legislatívne zmeny a opatrenia na pomoc SZČO. Aj keď sa núdzový stav skončil v polovici júna, naďalej trvá mimoriadna situácia. Tá od 1. júla ovplyvňuje platenie a výšky odvodov do Sociálnej poisťovne.

„Konkrétne to znamená, že živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú zákonnú možnosť podať daňové priznanie za rok 2019 až dokonca mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia mimoriadnej situácie, ide o novú lehotu na podanie daňového priznania. Na základe toho Sociálna poisťovňa až po uplynutí novej lehoty určí, či a v akej výške budú povinní platiť poistné v ďalšom období,“ hovorí generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR Jana Polakovičová Kolesárová.

Ak však SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 do 31.marca 2020, bude sa jej posudzovať vznik poistenia k 1. júlu, tak ako doteraz, nič sa nemení. „Pre tých živnostníkov, ktorí využili novú lehotu daňového priznania a nepodali ho do 31. marca, sa bude vznik poistenia posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania,“ upozorňuje Jana Polakovičová Kolesárová.

SZČO mohli v období mimoriadnej situácie využiť aj predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok. V tejto súvislosti preto treba sledovať všetky dôležité dátumy. Tým, ktorým sa predĺžená lehota na podanie daňového priznania skončí do 30.septembra 2020, sa vznik poistenia posúdi k 1.decembru. Avšak tým, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania a táto lehota im skončí po 30. septembri, poistenie vznikne k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania , tzn. platí režim rovnako ako pre SZČO, ktorí využili posun marcového termínu.

Vznik poistenia, zánik poistenia, vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti, ako aj údaje týkajúce sa úhrady poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.