Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmení zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Prostredníctvom zámeru národného projektu je pre nich vyčlenených viac ako 31,5 milióna eur. Vyplácať sa budú formou refundácie, pričom nárok na prilepšenie k mzde má spolu 46 463 ľudí. Rezort práce chce aj týmto krokom podporiť stabilizáciu a udržanie stoviek pracovných miest v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
 

Vyplatenie mimoriadnej finančnej odmeny bude formou refundácie. Žiadať ju môže zamestnávateľ, ktorý v období od 01.07.2021 do 30.11.2021 vyplatil mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Každý zamestnanec si môže prilepšiť k mzde až 500 eur (v hrubom), čo predstavuje 422 eur v čistom, pri nižšom, resp. polovičnom pracovnom úväzku je výška odmeny 250 eur (v hrubom), čo je 216 eur v čistom.

Odmeny sú určené pre zamestnancov v sociálnych službách, ako sú komunitné centrá, útulky, denné stacionáre, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, opatrovateľská služba, terénna práca a pod. Rovnako budú odmenení aj pracovníci v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti od 1. septembra 2021 do konca tohto roka, t. j. do 31.12.2021. Vyplácať ich budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý o refundáciu na mimoriadnu odmenu žiada, musí byť v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. V čase podania žiadosti nesmie byť vymazaný z registra. Register je dostupný na webovom sídle:

https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.