Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z. bola na rok 2023 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške: 

a.) 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b.) 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu.

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 301/2022 Z. z. boli podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce ustanovené aj sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2023:

a.) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 700,00 eur za mesiac
2 816,00 eur za mesiac
3 932,00 eur za mesiac
4 1 048,00 eur za mesiac
5 1 164,00 eur za mesiac
6 1 280 eur za mesiac

b.) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 4,023 eura za hodinu
2 4,690 eura za hodinu
3 5,356 eura za hodinu
4 6,023 eura za hodinu
5 6,690 eura za hodinu
6 7,356 eura za hodinu

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.