Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Minimálna mzda bude v budúcom roku 646 eur

Kategória: Aktuality Zdroj: MPSVaR

Rokovanie predstaviteľov Hospodárskej a sociálnej rady SR neprinieslo výsledok v podobe dohody o výške minimálnej mzdy na rok 2022. Uplatní sa tak vzorec podľa aktuálneho zákona o minimálnej mzde. Jej výška bude zodpovedať sume 57% priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Minimálna mzda sa v budúcom roku zvýši o 23 eur, čo znamená konečnú hodnotu 646 eur. 

Keďže sociálni partneri nedospeli k spoločnej dohode, uplatňuje mechanizmus vzorca stanovený v zákone o minimálnej mzde.

Zástupcovia zamestnávateľov preferovali zmenu výpočtu minimálnej mzdy ako 60% mediánovej mzdy, zrušenie minimálnych mzdových nárokov resp. stupňov náročnosti práce. Na druhej strane zástupcovia zamestnancov požadovali nárast minimálnej mzdy vo výške 60% priemernej mzdy a napojenie príplatkov na minimálnu mzdu. Vzhľadom na výrazný nesúlad návrhov sociálnych partnerov a fakt, že nedospeli k vzájomnej dohode, rast minimálnej mzdy podľa aktuálne platného zákona je kompromisným riešením, ktoré zabezpečí rast minimálnej mzdy pre rok 2022.

Oznámenie o sume mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 bude zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.