Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Minimálna mzda stúpne na 623 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Vláda dnes schválila navýšenie minimálnej mzdy na 623 eur, čo predstavuje 57 % priemernej mzdy v roku 2019. Zvýšenie minimálnej mzdy o 7,4 % z 580 eur na 623 eur sme dosiahli v čase najhoršej hospodárskej krízy od druhej svetovej vojny. Návrhom zvýšenia minimálnej mzdy umožňujeme oživenie ekonomiky a rast pracovných príležitostí, aby všetci ľudia, ktorí pre koronakrízu prišli o prácu, sa mohli čo najskôr zamestnať.

Od 1. januára 2021 budú zamestnanci s najnižšími mzdami poberať 623 eur, čo predstavuje v čistom 508,45 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši na 3,58 eura. Upraví sa aj automat stanovenia minimálnej mzdy. Ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, určí sa ako 57 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Takýto percentuálny pomer predstavuje aj tohtoročná minimálna mzda 580 eur k priemernej mzde v roku 2018.

„Chcem, aby mzdy občanov rástli čo najviac. Napriek pôvodným požiadavkám zamestnávateľov na zmrazenie minimálnej mzdy som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť jej navýšenie na úrovni 57 % priemernej mzdy 2019. Považujem to za veľmi dobrú správu pre každého zamestnanca na Slovensku,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Ako sa zvýšia príplatky?
Zmeny nastanú aj pri určovaní príplatkov. Tie už nebudú v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte nových pevných výšok príplatkov vychádzalo ministerstvo z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základňu sa vzal rok 2021 (t.j. suma 3,58 eura). To napr. znamená, že mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude predstavovať 1,79 eura, čo je 50 % minimálnej hodinovej mzdy podľa aktuálneho nastavenia. „Príplatky sa teda zvýšia tak, ako hovorí platná legislatíva. Ľuďom nič nevezmeme, pridáme im to, čo im zo zákona patrí,“ približuje minister Krajniak.

Mzdové zvýhodnenie

Pevná suma

nočná

1,43 €

sobota

1,79 €

nedeľa

3,58 €

 

Zmena pri výpočte mzdových nárokov
Od budúceho roka sa mení aj mechanizmus zvyšovania minimálnych mzdových nárokov. Ten bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Budúci rok sa preto každý minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce zvýši o 43 eur. Teda o rovnakú sumu o akú porastie minimálna mzda. „Mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce sme nastavili tak, aby sa mohli tieto výšky každý rok meniť oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ dopĺňa minister.

Stupeň náročnosti práce

Aktuálna výška mzdového nároku

Mzdový nárok v roku 2021

1.

580

623

2.

696

739

3.

812

855

4.

928

971

5.

1 044

1087

6.

1 160

1203


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.