Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Minimálny dôchodok od roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. januára 2021 sa suma minimálneho dôchodku nemení a bude určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila 26. novembra 2020.

Zo schváleného znenia zákona vyplýva, že suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako suma minimálneho dôchodku v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od 1. januára 2021 bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume.

Od 1. januára 2021 ďalej nová zákonná úprava umožňuje na určenie sumy minimálneho dôchodku hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované. To znamená, že na minimálne dôchodky priznané po 31. decembri 2020 sa bude hodnotiť obdobie dôchodkového poistenia získané

  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),

  • od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy),

  • v cudzine (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),

  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004,

  • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia za obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia spĺňať tí poberatelia, ktorým sa minimálny dôchodok bude vyplácať 31. decembra 2020. Uvedené znamená, že sa im bude hodnotiť naďalej celé obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 a v prípade získania obdobia dôchodkového poistenia po 31. decembri 2020, už len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia.

Podrobnejšie informácie o minimálnom dôchodku od 1. januára 2021 sú zverejnené tu: Minimálny dôchodok od roku 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.