Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Minister Krajniak podporuje sociálny dialóg

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak zrealizoval pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vlády, zamestnávateľov, Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcovia zamestnancov zo Spoločných odborov Slovenska, odborového zväzu Moderných odborov AIOS, Moderných odborov Jaguard Land Rover, Lekárskeho odborového združenia, Nových odborov zväzu polície, Nových školských odborov a Nezávislých kresťanských odborov.

„Som veľmi rád, že sociálny dialóg pokračuje a som veľmi rád, že tá debata bola konštruktívna. Mojím cieľom je, aby takýto dialóg pokračoval a aby sme sa pred tým, než budú prijímané nové legislatívne návrhy, ale aj také strategické dokumenty, akým je plán obnovy, radšej stretávali a rozprávali častejšie a aby sme hľadali riešenia, ktoré budú čo najlepšie pre všetkých ,“ zdôraznil minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Jednou z hlavných tém rokovania bola príprava materiálov pre plán obnovy. Na pracovnom stretnutí sociálni partneri prediskutovali aj 3 zákony z dielne ministerstva zdravotníctva, 4 novely zákona z dielne ministerstva financií (zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, minerálneho oleja, tabakových výrobkov a bankový odvod). Sociálni partneri intenzívne rokovali aj o zákone o odpadoch a návrhu zrušenia výhod 13. a 14. platov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Najdlhšia diskusia, ktorej sme sa venovali, bola diskusia o pripravovanom pláne obnovy a termínoch, do akých budeme potrebovať pripraviť jednotlivé materiály. Dnes už vieme, že 37% z tých peňazí, ktoré sú určené na plán obnovy, budú použité na zelenú ekonomiku, 20% z týchto prostriedkov na digitalizáciu. Súčasťou tohto plánu obnovy budú aj fiškálne fondy, tzn. dane, odvody, dôchodky,“ uviedol minister Krajniak.

Z oficiálneho plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR sa zástupcovia Konfederácie odborových zväzov ospravedlnili pre pracovné povinnosti. Minister Krajniak pozval zástupcov Konfederácie odborových zväzov aj na pracovné stretnutie „Pokračovanie sociálneho dialógu“, na ktoré nikto zo zástupcov KOZ neprišiel.

„Vždy bolo pre mňa na prvom mieste, či nejaký návrh môže pomôcť ľuďom, a nie to, kto ho predloží,“ doplnil minister Krajniak, ktorý je pripravený rokovať s každým, kto prejaví záujem o sociálny dialóg a je otvorený hovoriť o všetkých pripomienkach a návrhoch, ktoré môžu pomôcť ľuďom na Slovensku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.