Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Minister navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 623 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Hlavnou témou dnešného rokovania sociálnych partnerov počas plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR bola výška budúcoročnej minimálnej mzdy. Výsledkom je navýšenie minimálnej mzdy na úroveň 623 eur, ktorý predseda tripartity a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak predstavil sociálnym partnerom na rokovaní.

„Chcem, aby mzdy občanov rástli čo najviac. Napriek pôvodným požiadavkám zamestnávateľov, som rád, že sa nám podarilo dostiahnuť navýšenie minimálnej mzdy na úrovni 57 % priemernej mzdy 2019. Minimálna sa bude zvyšovať o 43 eur, zvyšujeme príplatky, zvyšujeme stupňe náročnosti práce o 43 eur v každom stupni náročnosti. Považujem to za veľmi dobrú správu pre každého zamestnanca na Slovensku. Zvýšenie minimálnej mzdy o 7 % sme dosiahli v čase najhoršej hospodárskej krízy od druhej svetovej vojny, kedy si to nedovolia ani také krajiny, akou je Nemecko. Zároveň návrhom zvýšenia minimálnej mzdy umožňujeme oživenie ekonomiky a rast pracovných príležitostí, aby všetci ľudia, ktorí kvôli koronakríze prišli o prácu, sa mohli čo najskôr zamestnať,“ uviedol minister Krajniak.

Výsledkom rokovania tripartity je návrh navýšenia minimálnej mzdy na úroveň 623 €, čo je 57 % z priemernej mzdy v roku 2019, nastavenie automatu na 57 %, zrušenie štartovacej mzdy, navýšenie stupňov náročnosti práce o 43 € v roku 2012 a navýšenie príplatkov za prácu stanovením pevnej sumy podľa zákona.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny považuje takýto návrh za primeraný vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu. „Od začiatku som hovoril, že mám záujem o čo najvyššie zvyšovanie miezd. Nenechám sa vsak vydierať niekým, kto na každé rokovanie príde bez vôle viesť sociálny dialóg, trvá na svojich požiadavkách a nemá mandát na vyjednávanie. Mám zodpovednosť za 2 milióny zamestnancov na Slovensku, aby mali prácu a dostávali za ňu mzdu. Pretože nám nepomôže, ak 200 000 ľudí združených v KOZ bude mať lepšie platenú prácu, a ďalšie desaťtisíce ľudí ostatnú nezamestnaní,“ dodáva minister.

Odborárski funkcionári vstupovali do rokovaní tripartity s jediným návrhom a požadovali zvýšenie na 656 eur. Zamestnávatelia v prvom kole návrhov požadovali zmrazenie minimálnej mzdy na úrovni 580 eur. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak preto navrhol kompromisné riešenie.

„V našom prvom kompromisnom návrhu sme predložili minimálnu mzdu vo výške 620 eur a zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy na úrovni 456 eur. Následne som však dal sociálnym partnerom priestor na ďalšie rokovania na zasadnutí predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR a pripravil som ďalší kompromisný návrh,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Odborárski funkcionári trvali na svojom pôvodnom návrhu a na žiadnom z rokovaní neprejavili vôľu diskutovať o kompromisnom riešení vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19. Tá ohrozuje nielen pracovné miesta ale aj vývoj ekonomiky štátu. Na rokovanií Hospodárskej a sociálnej rady SR odborárski funkcionári odprezentovali nezmenené stanovisko bez vôle a mandátu na ďalšie rokovanie o prípadnom kompromisnom riešení. Zamestnávatelia prejavili vôľu rokovať o nastavení budúcoročnej minimálnej mzdy.

Postup odborárov pri rokovaní o výške minimálnej mzdy považuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny za arogantný. „Od samého začiatku odborári zavádzali ostatných sociálnych partnerov, že sú pripravení vyjednávať, a až do samého konca bez sociálneho dialógu trvali na svojich nereálnych požiadavkách. Som veľmi rád, že napriek najväčšej hospodárskej kríze, ktorá reálne ohrozuje pracovné miesta, som našiel podporu nášho návrhu navýšenia minimálnej mzdy aspoň u jednej strany sociálnych partnerov. Pretože som pripravený rokovať o každom návrhu, ale viesť sociálny dialóg je možné jedine so sociálnymi partnermi, ktorí majú mandát vyjednávať, " hovorí Milan Krajniak.

Minister plánuje pripraviť návrh na úpravu Zákona o tripartite s cieľom zvýšiť reprezentatívnosť sociálneho dialógu a dať tak príležitosť zapojiť sa aj ďalším zástupcom zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Návrh na úpravu minimálnej mzdy predloží minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak na rokovanie vlády. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.