Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo doteraz schválilo na odmeny zamestnancov v 1. línii viac ako 22,5 mil. eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela ministerstvo na mimoriadne odmeny pre hrdinov v prvej línii 22 524 706 eur. Tento balík je určený pre 30 406 zamestnancov zariadení. Zároveň pokračujeme v spracovaní ďalších žiadostí, aby sme mohli čo najskôr odoslať ďalšie financie na odmeny.
 
Mimoriadna odmena je ocenením a vďakou všetkým zamestnancom v prvej línii, ktorí sa s mimoriadnym pracovným nasadením denne starali o tých najzraniteľnejších. Boli oporou pre seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, deti a rodiny v krízovej sociálnej situácii, aj pre ľudí bez domova. Pomáhali aj napriek tomu, že boli bezprostredne vystavení riziku nákazy ochorením COVID – 19.

„Ich mimoriadne náročná každodenná práca s klientami v zariadeniach aj v teréne pod mimoriadnym tlakom si zaslúži veľké poďakovanie a ocenenie zo strany každého z nás. Pamätajme na tieto dni ako na vzor, keď sme sa všetci spojili v jeden cieľ a pomáhali jeden druhému pri starostlivosti a ochrane svojho zdravia a života,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Zamestnanci ministerstva práce s vysokým nasadením vybavili v priebehu niekoľkých dní 741 žiadostí o jednorazovú dotáciu na mimoriadne odmeny. Zariadeniam sociálnych služieb odíde 19 214 603 eur na odmeny pre 20 030 zamestnancov. Na mimoriadny bonus k mzde pre 4 376 pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pôjdu 3 310 103 eur.

„Zostáva nám vybaviť ešte 110 žiadostí, ktoré nám na rezort prišli. Chcem sa poďakovať aj zamestnancom ministerstva na sekcii ekonomiky, že denne pracujú na tom, aby sme ich všetky vybavili čo najskôr a odmeny dostali zamestnanci v novembrových výplatách,“ dopĺňa minister Krajniak.

Dotáciu na mimoriadnu odmenu pre zamestnancov poskytuje ministerstvo registrovanému poskytovateľovi sociálnej služby, fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie a centru pre deti a rodiny. Maximálna výška dotácie na jedného zamestnanca je 772 eur (celková cena práce).

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie je zverejnený na stránke ministerstva - https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/odmeny-zamestnancov-prvej-linii-pocas-prvej-vlny-pandemie.html

Tab.: Poskytnuté dotácie podľa krajov

Kraj

SPOLU za sociálnej služby a SPODaSK

počet zamestnancov

vyplatená

suma

Prešovský kraj

4 423 €

3 276 709 €

Nitriansky kraj

4 119 €

3 037 805 €

štátne centrá pre deti a rodiny

3 734 €

2 864 120 €

Žilinský kraj

3 549 €

2 629 958 €

Banskobystrický kraj

3 398 €

2 513 206 €

Trenčiansky kraj

3 290 €

2 435 697 €

Trnavský kraj

3 043 €

2 234 705 €

Košický kraj

2 707 €

1 971 183 €

Bratislavský kraj

2 143 €

1 561 323 €

Spolu

30 406 €

22 524 706 €

 

 
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.