Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo hospodárstva SR eviduje po prvom týždni od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu takmer 12 tisíc žiadostí

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR do tohto momentu eviduje 11 712 doručených žiadostí o dotácie na pokrytie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu v celkovej hodnote takmer 18 mil. eur. Za prvý týždeň ide o takmer rovnaký počet žiadostí, ako bol celkový počet schválených žiadostí o dotácie za december 2022.

Počas uplynulého dňa (pondelok 27. februára 2023) MH SR dostalo celkovo 2 256 žiadostí v objeme 3,50 mil. eur. Denne tak ministerstvo eviduje výrazne viac prijatýchžiadostí, ako počas decembra 2022.

MH SR zverejnilo v utorok 21. februára 2023 súbežne dve výzvy na kompenzácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. Prvá z výziev je určená pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine. Druhá výzva je určená pre vybrané subjekty verejnej správy, zoznam ktorých je zverejnený na webovom sídle ministerstva: Zoznam oprávnených vybraných subjektov verejnej správy.

Všetky informácie o výzvach, ako i kritériá pre poskytnutie kompenzácií sú k dispozícii na webovej stránke: Dotácie na energie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.