Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo od nového roka navyšuje sumy stravného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením, 7. decembra 2022 uverejnením v Zbierke zákonov, navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty zvýši od 1. januára 2023 zo súčasnej sumy 4,80 na 5,10 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní s cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie.

Sumy stravného i základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením ministerstva práce s účinnosťou od 1. septembra 2022 na základe údajov Štatistického úradu SR

Zvýšením stravného na pracovné cesty ministerstvo práce reaguje na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. V mesiaci august 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,0 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného podľa zákona o cestovných náhradách (z. č. 283/2002 Z. z.) bola teda splnená podmienka na ich zvýšenie.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného dnes zverejneným v Zbierke zákonov sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,40 eura na 6,80 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,60 eura na 10,10 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 14,50 eura na 15,30 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,80 eur je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eur. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023 - 432/2022 Z. z. Opatrenie o sumách stravného | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.