Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo podporí 5 000 pracovných miest

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poľnohospodárom pomôžu pri sezónnych prácach evidovaní nezamestnaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v spolupráci s ministerstvom financií a výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nový projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva. Realizovať ho bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od júna 2020 do decembra 2021.

Nedostatok sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve pomôže riešiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým podporíme vytvorenie 5 000 nových pracovných miest. „Je to veľmi významné v číslo v časoch, keď sa snažíme pracovné miesta udržať. Podstatou projektu je, aby ovocinári a zeleninári mohli zamestnávať našich evidovaných nezamestnaných pri zbere úrody, pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť to, že v čase zatvorených hraníc hrozilo, že nám tohto roku v tejto sezóne zostane úroda na poliach, v sadoch," približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur rezort financií. Poslúžia na preplácanie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie. Maximálna výška finančného príspevku na jedného zamestnanca bude 398,52 eura na mesiac, čo sú odvody zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur. Príspevok na jedného zamestnanca budeme poskytovať najviac 6 mesiacov, pričom maximálna výška pomoci je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracovné miesta v poľnohospodárstve budeme podporovať týmto spôsobom až do konca roka 2021. Podpora nie je viazaná iba na obdobie koronakrízy, ale budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budúcom roku, " dopĺňa minister práce.

Minister financií tento projekt podporil bez váhania. „Chceme, aby práca v tomto odvetví bola atraktívna aj pre našich občanov, aby mohli pomôcť poľnohospodárom tú úrodu vypestovať aj zozbierať a mohli si tak finančne vylepšiť svoju situáciu. Verím, že projekt prinesie veľmi dobré ovocie nielen v podobe ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho, že bude impulzom do ekonomiky,“ hovorí minister financií Eduard Heger.

Podľa predsedu výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu, ktorý túto pomoc poľnohospodárom inicioval, naši nezamestnaní odchádzajú na zber ovocia a zeleniny radšej do zahraničia. „Pre nedostatok pracovníkov dochádza na Slovensku k poklesu produkcie ovocia a zeleniny, preto jediným východiskom z tejto situácie je zriadenie inštitútu sezónnej práce, ktorý sa vďaka ministerstvám práce a financií aktuálne rozbieha,“ informuje Jaroslav Karahuta.

Projekt ocenili aj ovocinári, a to najmä preto, že podporí zamestnávanie Slovákov. „V prvok kroku je potrebné v maximálnej miere využiť domáci potenciál pracovných síl, ale musíme sa dobre pripraviť aj na to, aby sa vytvorili podmienky pre dohodu o vykonaní sezónnej práce v poľnohospodárstve do budúcna,“ dopĺňa prezident Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.